مخلوط اجرای طرح کمیته امداد اخبار اجتماعی

مخلوط: اجرای طرح کمیته امداد اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نهنگ آبی طرفداران خود را تبدیل به یک فرقه می‌کند

بازی نهنگ آبی خیلی راحت طرفداران خود را تبدیل به طرفداران یک فرقه (کالت) می‌کند، و این دقیقاً آن چیزی است که کودکان و نوجوانان آماده خودآزاری یا واکنش‌ها ضداجتم

نهنگ آبی طرفداران خود را تبدیل به یک فرقه می‌کند

نهنگ آبی طرفداران خود را تبدیل به یک فرقه می کند

عبارات مهم : تبدیل

بازی نهنگ آبی خیلی راحت طرفداران خود را تبدیل به طرفداران یک فرقه (کالت) می کند، و این دقیقاً آن چیزی است که کودکان و نوجوانان آماده خودآزاری یا واکنش‌ها ضداجتماعی به آن اهمیت می دهند. ایجاد این حس که ما عضو یک بازی شبکه ای هستیم که افراد به سادگی نمی توانند عضو آن بشوند و از آن سر دربیاورند، انگیزه ای نیرومند جهت کسانی است که آسیب اجتماعی دیده اند و یا آماده آسیب دیدن هستند.

هراس رسانه ای از بازی های رایانه ای با نهنگ آبی به اوج خود رسیده هست. بعد از بازی پوکمون گو کسی انتظار نداشت که چنین خبر هولناکی راجع به بازی های رایانه ای دریافت کند. اتفاق اخیر خودکشی دو دختر در اصفهان به این خبر بعدی تازه بخشید. این عنوان به ویکیپدیا هم کشید و در مقاله اخیر آن علاوه بر گزارش خودکشی ها در نقاط دیگر دنیا به خودکشی دو دختر اصفهانی هم اشاره شده است هست. صرف نظر از اینکه خودکشی این دو دختر در نتیجه بازی نهنگ آبی باشد یا نه، توجه به چند توصیه مهم است:

نهنگ آبی طرفداران خود را تبدیل به یک فرقه می‌کند

نخست، آسیب پذیری نوجوانان در جامعه معاصر و ازجمله در جامعه کشور عزیزمان ایران هست. آنان به شدت به دنبال هویت یابی هستند و هر چیزی حتی یک بازی تشویق کننده به خودکشی می تواند جهت آنان جالب باشد.

دومین عامل، فشارهای اجتماعی به خاص بر روی دختران است که تقریباً توجهی به آن نمی شود و اگر به یادداشت دو سال پیش نگارنده راجع به تیغ زنی بر روی دست دختران مراجعه کنید، می بینید که خودآزاری جهت کم کردن فشارهای اجتماعی و خانوادگی مدت ها است وجود دارد و دختران از پرسشها متفاوت زحمت می برند. و توصیه سوم به تبیین علمی این قبیل پدیده ها بازمی گردد.

بازی نهنگ آبی خیلی راحت طرفداران خود را تبدیل به طرفداران یک فرقه (کالت) می‌کند، و این دقیقاً آن چیزی است که کودکان و نوجوانان آماده خودآزاری یا واکنش‌ها ضداجتم

بدون شک ناکامی یکی از عوامل سوق دهنده افراد و به خاص نوجوانان به سوی خودکشی هست، ولی این رابطه به خاص در خانواده هایی که گسستگی وجود دارد، زیاد اثرگذار است و می تواند عاملی نیرومند باشد. بنابراین، این گونه بازی ها قربانیان خود را از میان همان خانواده هایی می گیرند که در آن پرخاشگری، اختلاف میان والدین و محیط پرتنش اجتماعی وجود دارد.

درباره اینکه میل به «تقلید از دیگران» چقدر نقش در میل به نوجوانان به خودکشی در این بازی دارد، امری است که به سادگی نمی توان در باره آن قضاوت کرد و محتاج تحقیقات روانشناسی میدانی هست. طراح روسی بازی فیلیپ بودیکین بیانات متناقضی راجع به انگیزه تولید این بازی کرده هست. او گاه انگیزه خود را تقویت اعتماد به نفس کودکان دانسته هست، و گاه از بین بردن کسانی که ضعف اعتماد به نفس دارند. در هر حال، مساله قربانیان مهم این بازی در میان کودکان و نوجوانانی است که اعتماد به نفس پایین دارند و کاملاً آسیب پذیر هستند. این عنوان ما را به این جنبه هم توجه می دهد که تولید بازی هایی (در دنیای واقعی و فضای مجازی) که اعتماد به نفس نوجوانان را زیاد کردن می دهد، از مهمترین جنبه هایی است که باید به آن توجه داشت.

بازی نهنگ آبی خیلی راحت طرفداران خود را تبدیل به طرفداران یک فرقه (کالت) می کند، و این دقیقاً آن چیزی است که کودکان و نوجوانان آماده خودآزاری یا واکنش‌ها ضداجتماعی به آن اهمیت می دهند. ایجاد این حس که ما عضو یک بازی شبکه ای هستیم که افراد به سادگی نمی توانند عضو آن بشوند و از آن سر دربیاورند، انگیزه ای نیرومند جهت کسانی است که آسیب اجتماعی دیده اند و یا آماده آسیب دیدن هستند. این درست آن چیزی است که بازی نهنگ آبی بر روی آن سرمایه گذاری کرده هست. فیلیپ بودیکین خودش فردی است که او را از دانشکده روانشناسی بیرون کرده اند و بازی نهنگ آبی جهت او چیزی شبیه ایجاد یک فرقه (کالت) هست. توجه به این جنبه مهم است.

نهنگ آبی طرفداران خود را تبدیل به یک فرقه می‌کند

اخبار اجتماعی – ایلنا

واژه های کلیدی: تبدیل | انگیزه | خودکشی | کودکان | نوجوانان | طرفداران | اعتماد به نفس | اعتماد به نفس پایین | تقویت اعتماد به نفس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs