مخلوط اجرای طرح کمیته امداد اخبار اجتماعی

مخلوط: اجرای طرح کمیته امداد اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش وقت روند واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی «فرزندخواندگی» به ۳ ماه

مدیرکل بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ۱۳۵۰ خانواده در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران متقاضی فرزندخواندگی هستند این در حالیست که در یک سال گذشته ۵

کاهش وقت روند واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی «فرزندخواندگی» به ۳ ماه

کاهش وقت روند واگذاری کودکان به خانواده های متقاضی «فرزندخواندگی» به ۳ ماه

عبارات مهم : ایران

مدیرکل بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ۱۳۵۰ خانواده در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران متقاضی فرزندخواندگی هستند این در حالیست که در یک سال گذشته ۵۵۱ کودک به خانواده های متقاضی واگذار شده است هست.

اصغر باقری در گفت وگو با ایسنا، با بیان آنکه در شش ماه اول امسال نیز ۲۲۰ کودک به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی واگذار شده است است افزود: در حال حاضر تعداد پشت نوبتی های متقاضی فرزندخواندگی کم کردن یافته، این درحالیست که در گذشته روند واگذاری کودکان به خانواده های متقاضی بیش از یک سال طول می کشید ولی اکنون این وقت به ۳ ماه رسیده است.

کاهش وقت روند واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی «فرزندخواندگی» به ۳ ماه

به گفته مدیرکل بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر ۴۰۲۱ کودک در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند و ۹۰ درصد خانواده ها نیز خواستار سرپرستی دختران آن هم در سنین پایین هستند که این عنوان کار بهزیستی را جهت واگذاری فرزند سخت می کند.

به گزارش ایسنا، طی یک هفته گذشته از «سامانه فرزند خواندگی» نیز رونمایی شد که از طریق آن دیگر نیازی به مراجعه مکرر به بهزیستی و یا صرف هزینه و وقت طولانی نیست و امکان گزارش دهی و دستیابی به سوابق متقاضیان جهت فرزند خواندگی مهیا می شود که این سامانه به صورت پایلوت در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران راه اندازی شده است است.

مدیرکل بهزیستی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: ۱۳۵۰ خانواده در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران متقاضی فرزندخواندگی هستند این در حالیست که در یک سال گذشته ۵

واژه های کلیدی: ایران | کودکان | خانواده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs